fbpx
 

Stressrelaterte lidelser


Stressrelaterte lidelser kan vise seg på flere måter. Det vanligste er utbrenthet, eller utmattelsessyndrom, som det også kalles. Det er en sykdomstilstand som oppstår etter at kroppen har vært utsatt for langvarig stress eller andre belastninger. Det kan for eksempel dreie seg om en urimelig stor arbeidsbelastning på jobben eller vanskelige hendelser i privatlivet. Ofte er det en kombinasjon av flere årsaker.

Hvem rammes?

Noen mennesker rammes lettere av utmattelse enn andre, ofte på grunn av visse personlighetstrekk.
Her ser du noen eksempler på personlighetstrekk som kan gjøre deg utbrent:


Stressrelaterte symptomer

Stress er menneskets biologiske og psykologiske respons på noe som stresser oss – en hendelse eller situasjon som oppfattes som truende eller utfordrende. Stressreaksjonen aktiveres ofte når vi opplever at livet legger større press på oss enn vi føler vi kan leve opp til. Stressreaksjonen avhenger ofte av en kombinasjon av ytre virkelighet, hvordan vi oppfatter situasjonen og hva vi tenker om evnen vår til å håndtere situasjonen.


Kontakt oss allerede i dag!

Kontakt oss for å bestille plass eller hvis du har spørsmål om behandlingen vår.

0278-650405 kontakt@kilaforsherrgardrehab.se