fbpx
 

For arbeidsgivere


Arbeider du som personalansvarlig og har en ansatt som allerede er sykemeldt med stressrelaterte lidelser, eller er du bekymret for at noen er på vei i den retningen? En slik situasjon kan være vanskelig å håndtere, både emosjonelt for kollegene og økonomisk for virksomheten. Studier viser at 25 prosent av menneskene som har hatt langt sykefravær på grunn av stress, kommer til å havne der igjen hvis det ikke blir satt inn riktige tiltak. Behandlingsmodellen vår er unik og spesifikt rettet mot virksomheter der man ønsker å handle raskt for å unngå langvarig sykefravær.

Modellen vår

Modellen vår starter med et heldøgnsopplegg som varer i 21 dager. Etterpå fortsetter vi å ha tett kontakt med den ansatte i et helt år. Dette skjer i form av en opprettholdende innsats med et nettbasert program og møter med teamet vårt. Under den opprettholdende innsatsen er det ingenting i veien for at den ansatte kan arbeide, hvis legen vår vurderer det slik.


Uansett om det er arbeidsmiljøet eller den ansattes livsstil som er årsaken til sykefraværet, har arbeidsgiveren et ansvar for rehabiliteringen.

Vår rehabiliteringsmodell for å gjenvinne helse og funksjonalitet

Veien til fremgang og utvikling omfatter flere viktige oppgaver.

Boka vägledning

Kontakta oss så tar vi ett förutsättningslöst samtal om ert företags situation idag.

0278-650405 kontakt@kilaforsherrgardrehab.se