Interessemelding og priser

 
 
Passer modellen vår for deg?

For å komme til oss må vi først finne ut hva som er din nåværende situasjon og tilstand. Denne prosessen kan innledes med en samtale over telefon eller via e-post. Når vi har tilstrekkelig informasjon, gjør vi en vurdering på om rehabiliteringen vår kommer til å ha effekt for deg.

Varighet

Rehabiliteringen hos oss pågår i 12 måneder, og de første 21 dagene tilbringes på Kilafors Herrgård. Deretter følger kontinuerlig oppfølging som situasjonstilpasses etter behovene til hver enkelt. Pris: 116 000 SEK

 

 

Datoer for 2020

Ettersom én av nøkkelfaktorene hos oss er å ha lukkede grupper (dvs. at man starter og avslutter rehabiliteringsperioden ved Kilafors Herrgård samtidig), innebærer det at vi kun har inntak hver 22. dag.

Registrere din interesse!