Intresseanmälan & Priser

 
 
Passar vår modell dig?

För att komma till oss så behöver vi först veta hur din nuvarande situation och tillstånd ser ut, den processen kan inledas med ett samtal över telefon eller via e-post. När vi har tillräckligt med information så gör vi en bedömning om vår rehabilitering kommer ha effekt för dig.

Längd

Rehabiliteringen hos oss pågår under 12 månader där de första 21 dagarna spenderas på Kilafors Herrgård. Sedan sker kontinuerlig uppföljning som situationsanpassas utifrån varje enskild individs behov.

Pris:

116 000 kr

 

Datum för 2020

Då en av nyckelfaktorerna hos oss är att ha slutna grupper (dvs att man kommer och avslutar rehabiliteringensperioden vid Kilafors Herrgård samtidigt) innebär det att vi har intag hos oss endast var 22:e dag.

Anmäl ditt intresse!