Anhörig


Att vara anhörig till någon som lider av stressrelaterad ohälsa kan vara mycket påfrestande. Du som är anhörig ser på nära håll att någon som står dig nära tappar mer och mer av sitt riktiga jag, inte sällan med en rad konflikter som följd utan att du egentligen förstår eller vill se vad som pågår. Det som också händer hos dig som är anhörig är att du börjar ifrågasätta dig själv och har svårt att prata om det som sker med någon utomstående.

Utbildning till anhöriga

Syftet med vår utbildning är att du som är anhörig får lära dig mer om stressrelaterad ohälsa och konsekvenserna av stress samt träffa andra anhöriga att dela erfarenheter och upplevelser med. Detta leder ofta till att det blir lättare att förstå vad som händer och vad den som är i rehabilitering hos oss upplever. Men det kan också ta bort ett visst tabu i hemmet vid hemkomsten och göra att det är okej att prata öppet om problematiken. Utbildningen sker i grupp under två dagar.


Boka vägledning

Kontakta oss så tar vi ett förutsättningslöst samtal om ert företags situation idag.

0278-650405 kontakt@kilaforsherrgardrehab.se